น้องๆยังสบายดี มีความสุข มีเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะ ขอบคุณทุกความห่วงใยค่ะ #น้องน้ำท่วมแค่ทางเข้าสวนสัตว์นะคะ #ปิดให้บริการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์น้ำจะเป็นปกติ