สวนสัตว์อุบลราชธานี จัดกิจกรรมสวนสัตว์สู่ชุมชน Zoo outreach program ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ โรงเรียนบ้านสองคอน อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี

สวนสัตว์อุบลราชธานี จัดกิจกรรมสวนสัตว์สู่ชุมชน Zoo outreach program ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ โรงเรียนบ้านสองคอน อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี โดยมีนายดนุเดช จันทร์หอม ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์อุบลราชธานี นำพนักงาน ลูกจ้าง ฝ่ายการศึกษา,ฝ่ายรายได้ ธุรกิจและสารสนเทศ,แบะฝ่ายอำนวยการ ร่วมกันจัดกิจกรรมมอบความสุข มอบสิ่งของต่างๆ มอบทุนการศึกษา และอุปกรณ์การเรียนอื่นๆมากมายให้กับ โรงเรียนบ้านสองคอนเเละโรงเรียนในเครือข่าย ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมจาก
1.บริษัทคิวมินนาโนเทคจำกัด 
2.วัดชัยมงคล 
3.โรงแรมเดอบัววิลล่าอุบลฯ 
4.มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ในการร่วมจัดกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย