ข้อความ </button>....." /> สวนสัตว์อุบลราชธานี

เทส 3

 <button onClick = "window.location = ‘http://เว็บไซต์’”> ข้อความ </button>