นกมาคอว์แดงปีกเขียว (นกกรีนวิงค์มาคอว์)/Red-and-green Macaw (Ara chloropterus)

สิ่งที่น่าสนใจ :

จำนวนลดลงจากถิ่นที่อยู่ถูกทำลาย และ ถูกจับไปขาย ได้มีความพยายามอนุรักษ์ โดยนำไปเพาะขยายพันธ์ุในสวนสัตว์ และศูนย์ขยายพันธ์ุ ได้ผลดี จนปี 2562 สวนสัตว์ในอังกฤษเริ่มนำกลับไปคืนสู่ธรรมชาติ

ถิ่นอาศัย :

มีถิ่นกำเนิดอยู่ในตอนเหนือและตอนกลางของทวีปอเมริกาใต้ ประเทศ อาร์เจนตินา โบลิเวีย บราซิล โคลัมเบีย เอกัวดอร์ ปานามา ปารากวัย เปรู สุรินัม อาศัยอยู่ในป่าฝนเขตร้อน ป่าเชิงเขา ป่าที่ลุ่ม

อาหาร :

กินเมล็ดพืช ผลไม้ ลูกไม้ เปลือกไม้ และ ดินเหนียว

พฤติกรรม :

อยู่รวมกันเป็นฝูงเล็กๆ 6-12 ตัว หากินในเวลากลางวัน

สถานภาพปัจจุบัน :

สิ่งมีชีวิตที่มีความเสี่ยงต่ำต่อการสูญพันธุ์

อายุเฉลี่ย :

อายุยืนยาวถึง 60 ปี

วัยเจริญพันธุ์ :

เป็นนกที่จับคู่สืบพันธุ์ตลอดชีวิต ตัวเมียออกไข่ 2-3 ฟองในโพรงไม้และฟักไข่ประมาณ 28 วัน ตัวผู้หาอาหารมาป้อน ลูกอายุประมาณ 90 วัน ก็ออกจากรังได้ อายุ 2-3 ปีเริ่มสืบพันธุ์ได้

ข้อมูลอ้างอิง :

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ชม :


แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 11 เมษายน 2560