รัฟฟ์ลีเมอร์/Black-and-white Ruffed Lemur (Varecia variegata)

สิ่งที่น่าสนใจ :

ลำตัวสีดำสลับกับสีขาว ขนมีลักษณะยาว สีของลำตัวจะแตกต่างกันไปตามสายพันธุ์ต่างๆ โดยทั่วไปรัฟฟ์ลีเมอร์ที่อาศัยอยู่ทางตอนเหนือส่วนใหญ่จะมีขนสีดำ ส่วนรัฟฟ์ลีเมอร์ที่อาศัยอยู่ทางตอนใต้จะมีขนสีขาว ใบหน้าและหัวส่วนบนจะมีสีดำสลับกับสีขาวมีดวงตาขนาดใหญ่ สีเหลืองสดใส มีขนที่พันกันยุ่งเหยิงตามใบหน้า

ถิ่นอาศัย :

ทางตะวันออกของมาดากัสการ์

อาหาร :

ผลไม้ เมล็ดธัญพืช ใบไม้ มักจะใช้จมูกและลิ้นของมันดูดน้ำหวานจากเกสรของดอกไม้

พฤติกรรม :

รัฟฟ์ลีเมอร์มักอาศัยอยู่ในป่าดิบที่ราบต่ำ และบริเวณกลางป่าฝนของเกาะมาดากัสการ์

สถานภาพปัจจุบัน :

สัตว์ที่มีความเสี่ยงขั้นวิกฤติต่อการสูญพันธุ์ (Critically Endangered : CR) ตามบัญชีแดงของสหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ (IUCN Red List, 2017) อยู่ในรายชื่ออยู่ในบัญชีสัตว์หมายเลข 1 ของอนุสัญญาระหว่างประเทศ (CITES)

วัยเจริญพันธุ์ :

ฤดูผสมพันธุ์จะอยู่ในช่วงประมาณเดือน พฤษภาคม ถึงเดือนกรกฏาคม ออกลูกช่วงเดือนกันยายนและตุลาคม ให้กำเนิดลูก 2 ตัว บางครั้งก็ 3 ตัว

ขนาดและน้ำหนัก :

ขนาดตั้งแต่หัวถึงลำตัวยาว 50-55 เซนติเมตร หางยาว 60-65 เซนติเมตร น้ำหนัก3- 4.5 กิโลกรัม

ข้อมูลอ้างอิง :

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ชม :


แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 06 เมษายน 2560