ตัวกินมดยักษ์/Giant Anteater (Myrmecophaga tridactyla)

สิ่งที่น่าสนใจ :

ตัวกินมดยักษ์ ชนิดนี้เป็นสายพันธุ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกที่รู้จักเป็นอย่างดี มีหน้าตาที่แปลกประหลาดร่างกายแบ่งเป็นสามส่วน จมูก หัว ลำตัวและหางที่มีขนาดยาว ภายใต้จมูกที่มีลักษณะยาวนั้นมีกระดูกที่เชื่อมต่อระหว่างขากรรไกรบนและขากรรไกรล่าง ภายในจมูกมีลิ้นที่มีลักษณะยาวได้รูปประมาณ 50 เซนติเมตร และเหนียว ผิวมีความหนืด และมีขนที่ยาวมาก ประมาณ 45 เซนติเมตร ขนของมันช่วยป้องกัน การกัดต่อยของมดงาน และปลวก มีแถบคาดสีดำ ไล่ขึ้นไปจากใต้จมูกและปากยาวไปจนถึงบริเวณกลางลำตัวสลับกับแถบสีขาว และแถบสีครีม มีกรงเล็บขนาดใหญ่ตามนิ้วเท้าด้านหน้าเพื่อใช้ในการป้องกันตนเอง ตัวผู้และตัวเมียจะมีลักษณะเดียวกันแต่จะสามารถระบุลักษณะว่าเป็นตัวผู้หรือตัวเมียนั้น ตัวเมียจะอาศัยอยู่กับลูกน้อย

ถิ่นอาศัย :

ตัวกินมดยักษ์อยู่ตั้งแต่ทางตอนใต้ของแมกซิโกไปจนถึงอุรุกวัยและตอนเหนือของอาร์เจนตินา ส่วนใหญ่จะพบในแถบอเมริกาใต้ กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของบราซิล ทุ่งหญ้าเขตร้อน ป่าไม้ผลัดใบ และป่าดิบชื้น

อาหาร :

กินจำพวกแมลง และปลวก กินมดวันละประมาณ 30,000 ตัว

สถานภาพปัจจุบัน :

สิ่งมีชีวิตที่เกือบอยู่ในข่ายใกล้การสูญพันธุ์

อื่นๆ :

สิ่งมีชีวิตที่มีแนวโน้มจะสูญพันธุ์ ของสหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ (IUCN Red List 2011)., สิ่งมีชีวิตที่จัดให้อยู่ในอนุสัญญาไซเตส ในบัญชีหมายเลข 2 (CITES 2002)

อนุกรมวิธาน

CLASS : Mammalia

ORDER : Pilosa

FAMILY : Myrmecophagidae

GENUS : Myrmecophaga

SPECIES : Giant Anteater (Myrmecophaga tridactyla)

สถานะภาพทางการอนุรักษ์ : สิ่งมีชีวิตที่เกือบอยู่ในข่ายใกล้การสูญพันธุ์

วัยเจริญพันธุ์ :

ตัวกินมดยักษ์นั้นเป็นสัตว์ที่รักสันโดษ ยกเว้นตัวเมียที่มีลูก ระยะตั้งท้องของตัวกินมดยักษ์ประมาณ 190 วัน ออกลูกครั้งละ 1 ตัว ลูกจะหย่านมหลังจากคลอด 2 เดือน และแม่จะแบกลูกไว้ที่หลังของมันไปจนถึง 9 เดือน

ขนาดและน้ำหนัก :

ยาวได้รูปประมาณ 50 เซนติเมตร

ข้อมูลอ้างอิง :

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ชม :


แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 06 เมษายน 2560