นกกระตั้วใหญ่หงอนเหลือง/Sulphur-crested Cockatoo (Cacatua galerita)

สิ่งที่น่าสนใจ :

สีขนปกคลุมร่างกายสีขาว ขนที่หัวส่วนกระหม่อมสีเหลืองที่นกสามารถบังคับให้ตั้งขึ้นและหุบลงได้ ลักษณะภายนอกของตัวผู้และตัวเมียเหมือนกัน ต่างกันเล็กน้อยส่วนสีของตาโดยตัวผู้สีน้ำตาลดำ ตัวเมียสีน้ำตาลแดง ขนคลุมปีกและขนคลุมหางสีเหลืองอ่อน

ถิ่นอาศัย :

เป็นนกประจำถิ่นชองทวีปออสเตรเลียในบริเวณตอนเหนือและตะวันออก ดำรงชีวิตในป่าดิบชื้น ทุ่งหญ้าและป่าโปรงซาวันน่าพื้นที่ทางตอนเหนือของออสเตรเลีย รวมทั้งพื้นที่ในสวนสาธารณะในพื้นที่เมืองและพื้นที่ชานเมือง

อาหาร :

นกกระตั้วใหญ่หงอนเหลืองกินเมล็ดพืชและเมล็ดธัญพืชเป็นหลัก โดยหากินทั้งบนพื้นดินและบนต้นไม้ โดยกินเมล็ดพืช เนื้อผลไม้ ดอกไม้ แมลงและตัวอ่อนของแมลง

พฤติกรรม :

นกกระตั้วใหญ่หงอนเหลืองเป็นนกที่ร้องเสียงดัง โดยการสื่อสารหลักกับนกตัวอื่นจะเป็นเสียงกรีดร้อง รวมทั้งการยกขนที่หัวขึ้นลงก็เป็นการช่วยสื่อด้านอารมณ์ การยกขนที่หัวขึ้นและบานออกจะแสดงเมื่อตกใจ เมื่อพบเจอกับอันตรายหรือแสดงในช่วงการผสมพันธุ์ เป็นนกแก้วที่อยู่รวมกันเป็นฝูง มีบ่อยครั้งที่นกหลายๆฝูงมารวมกันจนมีจำนวนตั้งแต่ 12 ตัวจนถึงหลายร้อยตัว แต่ในช่วงออกหาอาหารกินจะแยกออกเป็นกลุ่มเล็ก และจะมารวมตัวที่ต้นไม้ที่เป็นรังนอน พื้นที่หากินจะเป็นพื้นดินซึ่งในช่วงที่ฝูงนกลงกินอาหารจะมีนกที่ทำหน้าที่ระวังภัยโดยเกาะอยู่บนต้นไม้และส่งเสียงเตือนเมื่อมีอันตราย ช่วงกลางวันที่แดดร้อนจะพักผ่อนบนต้นไม้และช่วงเย็นจะเป็นช่วงเวลาหากิน และก่อนกลับรังนอนจะแวะกินน้ำ การเดินทางในแต่ละวันเป็นระยะทางไกลเพื่อหาอาหารกิน และจะกลับไปที่รังนอนทุกวัน และแหล่งหากินในแต่ละวันจะมีการหมุนเวียนเป็นช่วงเวลาใกล้เคียงในแต่ละปี

สถานภาพปัจจุบัน :

สิ่งมีชีวิตที่มีความเสี่ยงต่ำต่อการสูญพันธุ์

อนุกรมวิธาน

CLASS : Aves

ORDER : Psittaciformes

FAMILY : Cacatuidae

GENUS : Cacatua

SPECIES : Sulphur-crested Cockatoo (Cacatua galerita)

สถานะภาพทางการอนุรักษ์ : สิ่งมีชีวิตที่มีความเสี่ยงต่ำต่อการสูญพันธุ์

อายุเฉลี่ย :

ในป่าจะมีอายุขัยอยู่ในช่วง 40-57 ปี ในสภาพกรงเลี้ยงจะมีอายุขัยเฉลี่ย 65 ปี มีนกกระตั้วใหญ่หงอนเหลืองบางตัวที่มีอายุยืนยาวถึง 120 ปี

วัยเจริญพันธุ์ :

นกกระตั้วใหญ่หงอนเหลืองที่กระจายพันธุ์ในออสเตรเลียตอนใต้ฤดูผสมพันธุ์จะอยู่ในช่วงเดือนสิงหาคมถึงมกราคม ส่วนทางตอนใต้จะอยู่ในช่วงเมษายนถึงกันยายน รังไข่จะเป็นโพรงไม้ที่รองก้นรังด้วยชิ้นเนื้อไม้ ซึ่งโพรงไม้จะมีไม่เพียงพอสำหรับคู่นกซึ่งนกกระตั้วใหญ่จะต้องแย่งโพรงรังกับคู่นกแก้วกับนกแก้วชนิดอื่น วางไข่ 2-3 ฟองและมีช่วงการฟักไข่ 25-27 วัน โดยทั้งตัวผู้และตัวเมียจะช่วยกันฟักไข่และเลี้ยงลูกนก ช่วงการเลี้ยงลูกจะยาวนานประมาณ 9 ถึง 12 สัปดาห์ ถึงแม้จะหมดช่วงที่พ่อแม่ป้อนอาหารแล้วลูกนกยังอยูกับพ่อแม่นกอีกหลายเดือน (https://animaldiversity.org, 2022)

ขนาดและน้ำหนัก :

ความยาวของร่างกายนกกระตั้วใหญ่จากปลายจะงอยปากถึงโคนหาง 45-50 เซนติเมตร และน้ำหนักเฉลี่ย 800 กรัม

ข้อมูลอ้างอิง :

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ชม :


แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 11 เมษายน 2560