ผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา ถ่ายทอดนโยบาย สู่แนวทางการปฏิบัติ

วันที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายธนชน เคนสิงห์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา ถ่ายทอดนโยบาย สู่แนวทางการปฏิบัติ การทบทวน ระเบียบข้อบังคับองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2566 ให้กับพนักงานและลูกจ้างสวนสัตว์นครราชสีมา
-ประดับเครื่องหมายระดับบนบ่า สำหรับพนักงานที่ได้รับให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น และ พนักงานบรรจุใหม่ พร้อมมอบรางวัลโครงการพนักงานและลูกจ้างดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2565