งูเขียวปากจิ้งจก/Oriental Whip Snake (Ahaetulla prasina)

สิ่งที่น่าสนใจ :

ขนาดตัวเล็ก หัวยาว ส่วนปลายของหัวเรียวแต่ขอบด้านหน้ามน ตาใหญ่ ลำตัวเรียวและยาว หางเรียวและยาว สีลำตัวมีหลายแบบ แต่ทุกสีมีลวดลายบนลำตัวเหมือนกันคือ ผิวหนังระหว่างแผ่นเกล็ดที่มีสีขาวกับขอบของแผ่นเกล็ด ที่มีสีดำได้เรียงตัวเป็นลวดลายในแนวเฉียงพาดลำตัว

ถิ่นอาศัย :

บริเวณที่มีกลุ่มไม้กระจาย ในป่าเต็งรัง และป่าดิบแล้ง

สถานภาพปัจจุบัน :

สิ่งมีชีวิตที่มีความเสี่ยงต่ำต่อการสูญพันธุ์

อนุกรมวิธาน

CLASS : Reptilia

ORDER : Squamata

FAMILY : Colubridae

GENUS : Ahaetulla

SPECIES : Asian Vine Snake (Ahaetulla prasina)

สถานะภาพทางการอนุรักษ์ : สิ่งมีชีวิตที่มีความเสี่ยงต่ำต่อการสูญพันธุ์

ขนาดและน้ำหนัก :

120 เซนติเมตร

ข้อมูลอ้างอิง :

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ชม :


แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 06 เมษายน 2560