MUT2020 บิว / มิ้นท์ กับโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผู้เข้าประกวด Miss Universe Thailand 2020 MUT30 มิ้นท์ พรปรียา จำนงบุตร MUT38 บิว ณัฏฐา ทองแก้ว ร่วมเชิญชวนคนไทยร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม