ไผ่ พงศธร ร่วมรณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย และรายการ Zootuber ขอขอบคุณ ไผ่ พงศธร ที่ร่วมรณรงค์ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวะล้อม