Paradox ร่วมรณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย และรายการ Zootuber ขอขอบคุณ วงพาราด็อกซ์ ที่ร่วมรณรงค์ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวะล้อม