ต่าย อรทัย ร่วมรณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย และรายการ Zootuber ขอขอบคุณ ต่าย อรทัย ที่ร่วมรณรงค์ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวะล้อม