0:43 / 3:11 วีดีทัศน์ แนะนำสวนสัตว์แห่งใหม่ ( English Version ) เวลา 2 นาที