เราจะดูแลกันอย่างดี รอคอยที่กลับมาพบกันใหม่ และขอเป็นกำลังให้คนไทยผ่านวิกฤติไปด้วยกัน