เราจะดูแลตัวเองจนกว่าจะได้กลับมาพบกันใหม่ ขอเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน