พญาแร้งคืนถิ่น EP.2

พญาแร้งสูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติในประเทศไทยกว่า 2 ทศวรรษแล้ว อย่างที่เรารู้กันว่าพญาแร้งฝูงสุดท้ายในป่าห้วยขาแข้งตายเกือบหมดจากยาเบื่อในซากเก้งที่พรานป่าหวังจะเบื่อเสือโคร่ง นับจากนั้นก็ไม่พบพญาแร้งทำรังวางไข่ในป่าห้วยขาแข้ง หรือพื้นที่อื่นๆ ตามธรรมชาติ ในประเทศไทยอีกเลย ปัจจุบันมีพญาแร้งในการเพาะเลี้ยงที่ #สวนสัตว์นครราชสีมา #องค์การสวนสัตว์ และ #สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง รวมทั้งหมด 7 ตัว จึงเกิดเป็นโครงการความร่วมมือ ของ 3 หน่วยงาน ได้แก่ 1. องค์การสวนสัตว์ โดยสวนสัตว์นครราชสีมา และสำนักอนุรักษ์และวิจัย 2. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช 3. ม.เกษตรศาสตร์ โดยคณะวนศาสตร์ และสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมมือกันทำโครงการฟื้นฟูประชากรพญาแร้งในถิ่นอาศัย คือ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง และนี้คือกลุ่มคนผู้มีส่วนร่วมกับโครงการฟื้นฟูประชากรพญาแร้งในถิ่นอาศัยของประเทศไทย ติดตามโครงการได้ที่ facebook โครงการ “การฟื้นฟูประชากรพญาแร้งในถิ่นอาศัยของประเทศไทย”