พญาแร้งคืนถิ่น EP.1

พญาแร้งสูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติในประเทศไทยกว่า 2 ทศวรรษแล้ว อย่างที่เรารู้กันว่าพญาแร้งฝูงสุดท้ายในป่าห้วยขาแข้งตายเกือบหมดจากยาเบื่อในซากเก้งที่พรานป่าหวังจะเบื่อเสือโคร่ง นับจากนั้นก็ไม่พบพญาแร้งทำรังวางไข่ในป่าห้วยขาแข้ง หรือพื้นที่อื่นๆ ตามธรรมชาติ ในประเทศไทยอีกเลย ปัจจุบันมีพญาแร้งในการเพาะเลี้ยงที่ #สวนสัตว์นครราชสีมา #องค์การสวนสัตว์ และ #สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง รวมทั้งหมด 7 ตัว จึงเกิดเป็นโครงการความร่วมมือ ของ 3 หน่วยงาน ได้แก่ 1. องค์การสวนสัตว์ โดยสวนสัตว์นครราชสีมา และสำนักอนุรักษ์และวิจัย 2. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช 3. ม.เกษตรศาสตร์ โดยคณะวนศาสตร์ และสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมมือกันทำโครงการฟื้นฟูประชากรพญาแร้งในถิ่นอาศัย คือ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง และนี้คือกลุ่มคนผู้มีส่วนร่วมกับโครงการฟื้นฟูประชากรพญาแร้งในถิ่นอาศัยของประเทศไทย ติดตามโครงการได้ที่ facebook โครงการ “การฟื้นฟูประชากรพญาแร้งในถิ่นอาศัยของประเทศไทย” facebook สำนักอนุรักษ์ และวิจัย Bureau of Conservation and Research facebook หน่วยฟื้นฟูนกล่าเหยื่อ kasetsart university raptor rehabilitation unit facebook สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า wildlife conservation bureau, thailand YouTube ช่อง Bureau of Conservation and Research ZPO Thailand