ความสำเร็จในการผสมเทียมช้างไทยตัวที่ 2 ของประเทศไทย