สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา(สอศ.) ร่วมกับ องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (อสส.) จัดพิธีลงนามความร่วมมือ(MOU)