แถลงข่าวโครงการประกวดคลิปวีดีโอ ภายใต้หัวข้อ "Amazing Zoo 2017” 48 views