รัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯตรวจเยี่ยมองค์การสวนสัตว์