แถลงข่าวเปิดตัวพ็อคเก็ตบุ๊ค มหัศจรรย์เมืองไทยสวนสัตว์ไทย