สร้างสีสัน นำเพนกวินน้อย แต่งตัวสวมเสื้อลายดอกเล่น