ติดต่อหน่วยงานสวนสัตว์สงขลา

 ที่อยู่ 189 หมู่ 5 ถนนสงขลา-นาทวี ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

 เบอร์ติดต่อ 074-598-555

 โทรสาร 074-598-840

 เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 8.30 น. - 17.30 น.

 รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://www.songkhla.zoothailand.org/

 Facebook:  https://web.facebook.com/SongkhlaZooPage