ติดต่อหน่วยงานองค์การสวนสัตว์

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สำนักงานชั่วคราว)

สำนักงานเลขที่ 267/1 ถนนประชาราษฏร์สาย 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

    ดูบน Google Map

เบอร์ติดต่อ 025870055

โทรสาร 025870051, 025870060

Facebook: https://www.facebook.com/ZPOTthailand