ZPOT ร่วมจัดกิจกรรม Earth Appreciation : Behind The Zoo โดยสถาบันจัดการสวนสัตว์และสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ร่วมกับ The Cloud

ZPOT มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมจัดกิจกรรม Earth Appreciation : Behind The Zoo โดยสถาบันจัดการสวนสัตว์และสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ร่วมกับ The Cloud [www.readthecloud.co] และมูลนิธิโลกสีเขียว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2567 ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี โดยมีประชาชนทั่วไป นักเรียนและนักศึกษา ให้ความสนใจเข้าร่วมจำนวน 40 ท่าน เพื่อสื่อสารบทบาทที่สำคัญของสวนสัตว์ทั้งในด้านการจัดการสวนสัตว์และการทำงานวิจัย
ทั้งนี้องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ หวังเป็นอย่างยิ่งผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวของสวนสัตว์ ผ่านเรื่องราวการจัดการสวนสัตว์ การอนุรักษ์ วิจัย การเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่าหายากและปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ พร้อมนำความรู้ความเข้าใจที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป