อสส. ร่วมถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี