อสส. จัด​​ประชุมการจัดทำกระบวนการเรียนรู้และเพิ่มศักยภาพการสื่อสารด้านการศึกษา