องค์การสวนสัตว์ฯ ร่วมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาส วันฉัตรมงคล