รมว.ทส.เป็นประธานสักขีพยานในพิธีลงนามสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่