องค์การสวนสัตว์ฯ ส่งเสริมกิจกรรมครอบครัว ต้อนรับปิดเทอม จัดโปรแกรมพิเศษ รองรับนักท่องเที่ยว

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (อสส.) เชิญร่วมกิจกรรมต้อนรับปิดเทอม จัดโปรแกรมพิเศษ ส่งเสริมพิจกรรมครอบครัว รองรับนักท่องเที่ยว