ผู้แทนราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ อัญเชิญ ส.ค.ส. พระราชทาน พร้อมสมุดบันทึกไดอารี่ มอบให้แก่ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ฯ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2565

(10 ม.ค. 2565) เวลา 09.30 น. ณ สำนักงานองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ องศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ปานเทพ รัตนากร ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ผู้แทนพระองค์ฯ จากสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ อัญเชิญ ส.ค.ส. พระราชทาน ประจำปี 2565 มอบให้แก่ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย โดยมี นายอรรถพร ศรีเหรัญ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไท เป็นผู้รับมอบ ยังความปลาบปลื้มปีติในพระมหากรุณาธิคุณแก่คณะผู้บริหาร พนักงาน และ ลูกจ้างองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย เป็นอย่างยิ่ง

สำหรับ ส.ค.ส. พระราชทาน จัดทำด้วยกระดาษแข็งพื้นสีขาว ด้านหน้ามีตราประจำพระองค์สีทอง โดยมีอักษรพระนามย่อ "จภ” ขณะที่ด้านในฝั่งซ้ายมีตราประจำพระองค์ พร้อมข้อความอวยพร "สุขสันต์ วันปีใหม่ 2565” "Season’s Greeting 2022พร้อมลายเซ็นพระนาม และด้านในฝั่งขวาเป็นภาพพระฉายาลักษณ์ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ส่วนสมุดไดอารีปกสีน้ำเงิน มีพระนามย่อพระองค์สีทอง เช่นเดียวกัน