คอร์สออนไลน์ TO BE A ZOO VET - เพราะฉันอยากเป็นสัตวแพทย์สวนสัตว์

คอร์สออนไลน์ TO BE A ZOO VET - อยากเป็นสัตวแพทย์สวนสัตว์ 

Inspiration Course เตรียมความพร้อมการเป็นสัตวแพทย์กับสัตวแพทย์สวนสัตว์


พบกับพี่ สัตวแพทย์ที่ทำงานด้านรักษาสัตว์ จัดการสวนสัตว์ ชันสูตร และวิจัยสัตว์ป่าทั้งในสวนสัตว์และป่าธรรมชาติ 1 วันเต็ม สอนสดผ่านโปรแกรม ZOOM จากโรงพยาบาลสัตว์ป่าสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ชลบุรี 


รับจำนวนจำกัดเพียง 100 คน ต่อรุ่น 

สำหรับผู้สนใจเรียนรุ่น 4 รุ่นสุดท้ายของ season 

เรียนวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 สมัครที่ https://forms.gle/1Zmb6GMPf25DTuBFA

เปิดรับสมัครถึง 19 กุมภาพันธ์ 2565 

รับลิงก์ ZOOM วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15.00 .


เหมาะกับน้อง อายุระหว่าง 15-25 ปี ที่กำลังศึกษาในระดับ

- มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ Home School ผู้สนใจเรียนสัตวแพทย์ 

- นักศึกษาสัตวแพทย์ ผู้สนใจงานสายสัตวแพทย์สวนสัตว์


สิทธิ์ประโยชน์

- ประกาศนียบัตรออนไลน์ (สำหรับผู้ผ่านการทดสอบหลังเรียน 80%)

- รับบัตรเข้าชมสวนสัตว์ ในความดูแลขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย (สำหรับผู้ใหญ่ 1 ท่าน จำนวน 1 ใบ)

- สิทธิ์การเข้าร่วมคอร์ส ON-SITE หรือโปรแกรมพิเศษในสวนสัตว์ก่อนใคร (ที่อาจจัดขึ้นในภายหลัง)

*อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม


ค่าลงทะเบียน 599 บาท


กำหนดการเรียน
https://drive.google.com/file/d/1JGwon_MOYvrc20cZeiqm9va1pdwla8qF/view?usp=sharing


สอบถามเพิ่มเติม

Inbox เพจ facebook/zpothailand 

สำนักอนุรักษ์และวิจัย Conservation and Research ZPOT

โทร 091 073 8131 พี่หมอเอิง (ในวันและเวลาราชการ)


จัดโดย ZPOT Online Academy 

สำนักอนุรักษ์และวิจัย

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย