มูลนิธินักเรียนเก่าอำนวยศิลป์ มอบเงินบริจาคช่วยเหลือสัตว์ป่า

นายสมบัติ อนันตรัมพร เลขาธิการมูลนิธินักเรียนเก่าอำนวยศิลป์ มอบเงินบริจาคให้องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย จำนวน 300,000 บาท สำหรับใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือสัตว์ป่า โดยมี นายชวลิต ชูขจร ประธานกรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายอรรถพร ศรีเหรัญ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย และ นางจงกลนี แก้วสด รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย เป็นผู้รับมอบ
สำหรับเงินบริจาคดังกล่าว เป็นรายได้จากการจัดงาน RUN FOR ZOO เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2562 โดยองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยจะนำไปใช้ในการช่วยเหลืออุปถัมภ์สัตว์ ต่อไป