วันแรดโลก” หรือ ” WORLD RHINO DAY”

วันแรดโลก” หรือ ” WORLD RHINO DAY” 22 กันยายน
ตอกย้ำให้ตระหนักถึงการลดจำนวนของประชากรแรด ที่มีสาเหตุหลักมาจากการล่าโดยน้ำมือมนุษย์
องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล ประจำประเทศไทย หรือ WWF รายงานข้อมูลล่าสุดว่า ปัจจุบันจำนวนประชากรแรดทั่วโลกเหลืออยู่ไม่ถึง 30,000 ตัว ครับ ได้แก่ แรดอินเดีย มีประชากรเหลืออยู่ราว 3,300 ตัว แรดดำ 5,000 ตัว แรดขาว 20,400 ตัว และแรดชวา ปัจจุบันมีจำนวนประชากรที่สำรวจได้เพียง 44 ตัวเท่านั้น พบหลงเหลือในอุทยานแห่งชาติอูจุงกูลน เกาะชวา อินโดนีเซีย
ซึ่งครั้งหนึ่งแรดชวา และ แรดสุมาตรา(กระซู่) นั้นเคยอาศัยอยู่ในประเทศไทย แต่ได้สูญพันธุ์ไปแล้ว จากหลักฐานชิ้นสุดท้ายเมื่อปี 2540 มีรายงานว่าพบร่องรอยของแรดสุมาตราบริเวณป่าฮาลา-บาลา ในพื้นที่รอยต่อจังหวัดยะลาและนราธิวาส
สำหรับองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย มีไฮไลท์อยู่ที่สวนสัตว์เชียงใหม่ คือ แรดอินเดียหนึ่งเดียวของไทย "กาลิ” ปัจจุบันกาลิ ในวัย 35 ปี ถือว่าอยู่ในวัยชรา เนื่องจากตามธรรมชาติแรดอินเดียจะมีอายุเฉลี่ยสูงสุดที่ 40 ปี แต่สำหรับกาลิได้รับการดูแลอย่างดี จึงมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและอายุยืน ที่ผ่านมาสวนสัตว์เชียงใหม่พยายามเพาะขยายพันธุ์ เพราะแรดเป็นสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ อยู่ในบัญชีไซเตส 1 และ ขณะนี้ก็เหลือเพียงตัวเดียวในประเทศไทย

แรด เป็นสัตว์เลือดอุ่นขนาดใหญ่อันดับสองของโลกที่ลดลงอย่างต่อเนื่องและปัจจุบันตกอยู่ในภาวะเสี่ยงใกล้สูญพันธุ์ สาเหตุมาจากการถูกล่าเพื่อนำนอของแรดไปขาย ในรูปแบบของเครื่องประดับต่าง ๆ หรือนำไปเป็นส่วนผสมของยาตามความเชื่อ