อนุรักษ์แนวใหม่ด้วยเนื้อเยื่อรังไข่และอัณฑะ และปัญหาที่พบจริงในห้องปฏิบัติการ

อนุรักษ์แนวใหม่ด้วยเนื้อเยื่อรังไข่และอัณฑะ
 
รศ.สพ.ญ.ดร.เกวลี ฉัตรดรงค์
ภาควิชาสูติศาสตร์ เธนุเวชวิทยา และวิทยาการสืบพันธุ์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
 
ปัญหาที่พบจริงในห้องปฏิบัติการ
 
สพ.ญ.ปวีณา ธุวะนุติ
ภาคสูติศาสตร์ เธนุเวชวิทยา และวิทยาการสืบพันธุ์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
คลิ๊กลิงค์วีดีโอสื่อการเรียนรู้ >>> www.zoothailand.org/vedio/semanars/day31/07_anuluk.exe