การศึกษาการจับคู่ผสมพันธุ์นกหว้า ในกรงเพาะเลี้ยงของสวนสัตว์สงขลา

โครงการศึกษาการจับคู่ผสมพันธุ์นกหว้า (Argusianus argus) ในกรงเพาะเลี้ยงของสวนสัตว์สงขลา
  1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกคู่ของนกหว้าที่มีการเลี้ยงอยู่ในสภาพกรงเลี้ยงของสวนสัตว์สงขลา
  2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการจับคู่ผสมพันธุ์ การวางไข่ การฟักไข่ การเลี้ยง ดูลูกของนกหว้าที่เลี้ยงอยู่ในสภาพกรงเพาะเลี้ยงของสวนสัตว์สงขลา
  3. เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการอนุรักษ์ การจัดการนกหว้าในสวนสัตว์
คลิ๊กลิงค์วีดีโอสื่อการเรียนรู้ >>> www.zoothailand.org/vedio/semanars/day30/02_nokwha.exe