การศึกษาการเพาะขยายพันธุ์ชะมดเช็ดในกรงเลี้ยงเพื่อพัฒนาศักยภาพ

การศึกษาการเพาะขยายพันธุ์ชะมดเช็ด ในกรงเลี้ยงของสวนสัตว์เชียงใหม่  เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำผลิตภัณฑ์เครื่องหอม
  1. เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมของชะมดเช็ดในสภาพกรงเลี้ยง
  2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่สำคัญในการเพาะขยายพันธุ์
  3. ชะมดเช็ดในสภาพกรงเลี้ยง
  4. เพื่อเพิ่มจำนวนประชากรชะมดเช็ดให้มากยิ่งขึ้น
  5. เพื่อทราบแนวทางในการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์ชะมดเช็ดในสภาพกรงเลี้ยง
 
คลิ๊กลิงค์วีดีโอสื่อการเรียนรู้ >>> www.zoothailand.org/vedio/semanars/day30/03_chamodched.exe