นิเวศวิทยาของวัวแดง ภายหลังการปล่อยคืนสู่ธรรมชาติในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว

โครงการวิจัย "นิเวศวิทยาของวัวแดง ภายหลังการปล่อยคืนสู่ธรรมชาติในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว"
  1. เพื่อติดตามสถานภาพของวัวแดงภายหลังการปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
  2. เพื่อติดตามจำนวนประชากรของวัวแดงภายหลังการปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
  3. เพื่อศึกษาการเลือกใช้พื้นที่อาศัย และขนาดพื้นที่หากินของวัวแดงภายหลังการปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
  4. เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการปล่อยวัวแดงคืนสู่ธรรมชาติในพื้นที่อื่นต่อไป
 
คลิ๊กลิงค์วีดีโอสื่อการเรียนรู้ >>> www.zoothailand.org/vedio/semanars/day30/11_Bosjavanicus.exe