ความสำเร็จอีกก้าวขององค์การสวนสัตว์ในการนำนกตระกรุมคืนสู่ธรรมชาติ

          เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2556 สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ได้มีการปล่อยนกตระกรุมคืนสู่ธรรมชาติและการติดตามผลหลังการปล่อย ในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเกาะระ-เกาะพระทอง จ.พังงา ซึ่งเป็นความสำเร็จของโครงการวิจัย "การนำนกตะกรุมคืนสู่ธรรมชาติและการติดตามผลหลังการปล่อยในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเกาะระ- เกาะพระทอง จ.พังงา” ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และความร่วมมือจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทั้งนี้โครงการได้รับงบประมาณดำเนินงานมาตั้งแต่ ปี 2555 ถึง 2558 และในปี 2556 ก็ได้ดำเนินการปล่อยนกตะกรุมคืนสู่ธรรมชาติชุดแรก สิ่งที่สำคัญที่จะต้องดำเนินการต่อไปของโครงการฯ คือการสร้างความร่วมมือกับประชาชนในพื้นที่ซึ่งมีผลต่อความอยู่รอดของสัตว์หลังการปล่อยอย่างยิ่ง ดังนั้นคณะทำงานจึงได้ วางแผนดำเนินโครงการนำความรู้สู่ชุมชนเพื่อการอนุรักษ์นกตะกรุมและสัตว์ป่าอย่างยั่งยืน ต่อไป