การเตรียมความพร้อมเพื่อทดลองปล่อยนกกระเรียนไทยจากสภาพเพาะเลี้ยงคืนสู่พื้นที่ชุ่มน้ำตามธรรมชาติของประเทศไทย

          สวนสัตว์นครราชสีมาประสบความสำเร็จในการเป็นแหล่งขยายพันธุ์นกกระเรียนไทยที่ใหญ่ที่สุดในโลก ทำให้เกิดแนวคิดการเพาะขยายพันธุ์และนำประชากรนกกระเรียนที่มีอยู่ ทดลองปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ เพื่อเป็นการฟื้นฟูประชากรสัตว์ป่าที่เคยสูญพันธุ์จากธรรมชาติของประเทศไทยกลับคืนมา และเป็นต้นแบบการปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติชนิดอื่นๆต่อไป


เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ คลิก