กฟผ. จับมืออสส.ปลูกป่าให้ช้างคืนถิ่นบนพื้นที่300 ไร่ภายในโครงการคชอาณาจักรจังหวัดสุรินทร์มุ่งพัฒนาคืนความสมบูรณ์บนผืนป่าอย่างยั่งยืน

          วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ (นายถาวร กุลโชติ) เป็นประธานพิธีเปิด"โครงการปลูกป่า เพื่อช้างและสิ่งแวดล้อม ภายในโครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์” ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และ องค์การสวนสัตว์ (อสส.)โดย กฟผ.ให้การสนับสนุนงบประมาณในการปลูกและบำรุงรักษาตลอดระยะเวลา 3 ปี(ปี 2558-2560) บนพื้นที่300 ไร่โดยองค์การสวนสัตว์ ได้จัดเตรียมกล้าไม้ที่จะปลูก ได้แก่ ต้นไม้ประจำจังหวัดชื่อว่า "กันเกรา” และมีพันธุ์ไม้หลากหลายชนิด อาทิ ต้นมะกำ, ต้นมะค่าโมง, ต้นประดู่, ต้นยางนา ฯลฯโดยบรรยากาศการปลูกป่าครั้งนี้ มีการนำขบวนช้างมาเป็นผู้ส่งมอบต้นกล้าเพื่อนำมาปลูกบนพื้นที่ 300 ไร่ มีภาคีเครือข่าย อาทิ จังหวัดสุรินทร์ ทรัพยากรจังหวัดสุรินทร์ ททท.สุรินทร์ หน่วยงานท้องถิ่น (อบจ. อบต.) และชุมชนบริเวณใกล้เคียงร่วมปลูกป่ามากกว่า 1,500 คน