โครงการอุปถัมภ์สัตว์ป่า สวนสัตว์ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖

ประมวลภาพโครงการอุปถัมภ์สัตว์ป่า
 
          นักเรียน เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้เข้าร่วมสนับสนุนอุปถัมภ์สัตว์ป่า ในโครงการอุปถัมภ์สัตว์ป่าอีสานตอนบน ขอนแก่น-อุดรธานี (Animal AdoptionProgram - The Upper E-saan Wild Animal Adventure Park Khon kaen – Udon Thani)


เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ประมวลภาพโครงการอุปถัมภ์สัตว์ป่า อุทยานสัตว์ป่าอีสานตอนบน ขอนแก่น-อุดรธานี คลิก