โครงการปันน้ำใจให้เพื่อน

          โครงการปันน้ำใจให้เพื่อนเป็นโครงการหนึ่ง ซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้เที่ยวชมสวนสัตว์ในกลุ่มเด็กและเยาวชน ได้เกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของสวนสัตว์ ซึ่งจะเป็นหนทางในการปลูกจิตสำนึกเด็กและเยาวชนให้มีจิตใจที่โอบอ้อมอารี ช่วยเหลือเกื้อกูลให้เห็นความสำคัญของชีวิตสัตว์ และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อีกทั้งเป็นการปูพื้นฐานทางจิตใจที่ดีงามต่อไปในอนาคต
 
สิทธิพิเศษที่สมาชิกจะได้รับ
 1. เข้าชมสวนสัตว์ทั้ง 5 สวน ในสังกัดขององค์การฯ ฟรี 1 ปี (สวนสัตว์ดุสิต สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สวนสัตว์เชียงใหม่ สวนสัตว์นครราชสีมา และสวนสัตว์สงขลา)
 2. ติดรายชื่อผู้อุปถัมภ์สัตว์บริเวณหน้าส่วนจัดแสดง และ สยช.
 3. รับทราบข่าวสารเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของการอุปถัมภ์ ทางเว็บไซต์ และสยช.
 4. รับส่วนลดในการซื้อสินค้าจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ

- ร้านหนังสือดอกหญ้า รับส่วนลด 10%
- ร้านนายอินทร์ รับส่วนลด 10%

วิธีการสมัคร
 • เด็กและเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์
 • กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม(เลือกสัตว์ที่ต้องการอุปถัมภ์)
 • ค่าสมัครสมาชิก
  อุปถัมภ์เลี้ยงดูสัตว์เป็นรายปี
  สัตว์ประเภทกินพืชเป็นอาหาร 100 บาท
  สัตว์ประเภทกินเนื้อเป็นอาหาร 200 บาท
 • จ่ายเป็นเงินสด ณ ที่รับสมัคร
 
สมัครและขอรายละเอียดได้ที่
 
สวนสัตว์ดุสิต
71 ถนนพระราม5 แขวงจิตลดา เขตดุสิต กทม.
โทร.0-2282-7111-3 โทรสาร. 0-2282-6125
 
สวนสัตว์เชียงใหม่
100 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
โทร. 0-5322-1179 โทรสาร. 0-5322-2283
 
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
หมู่ 7 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
โทร. 0-3829 -8188-9 โทรสาร . 0-3829 – 8272
 
สวนสัตว์นครราชสีมา
111 หมู่ 1 ถนนนครราชสีมา – ปักธงชัย กม.10 ตำบลไชยมงคล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4435-7354-6
 
สวนสัตว์สงขลา
189 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
โทร. 0-7433-6038 โทรสาร. 0-7433-6040