ไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมใหญ่และประชุมวิชาการของสมาคมสวนสัตว์และอควอเรี่ยมโลก World Association for Zoos and Aquariums ( WAZA ) ในปี 2018 ( 2561 ) อย่างเป็นทางการ

ทยเป็นเจ้าภาพการประชุมใหญ่และประชุมวิชาการของสมาคม
สวนสัตว์และอควอเรี่ยมโลก World Association for Zoos and Aquariums ( WAZA )
ในปี 2018 ( 2561 ) อย่างเป็นทางการ ถือเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจในโอกาสครบรอบ 80 ปีสวนสัตว์ไทยนับเป็นข่าวดียิ่งของคนไทย

          วันนี้ 30 ตุลาคม 2556 ที่ห้องประชุมศูนย์อาหาร สวนสัตว์ดุสิต โดยนายสัตวแพทย์วิศิษฏ์ วิชา ศิลป์ รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ เผยว่า จากการประชุมสมาชิกสมาคมสวนสัตว์และอควอเรี่ยมโลก World Association for Zoos and Aquariums (WAZA) ณ เมืองออลันโด ประเทศสหรัฐอเมริกา ในวันที่ 13 ตุลาคม 2556 นำโดย ท่านธนะรัตน์ วดีศิริศักดิ์ กรรมการองค์การสวน สัตว์ นายโสภณ ดำนุ้ย ประธานสมาคมสวนสัตว์อาเซียน นายสัตวแพทย์วิศิษฏ์ วิชาศิลป์ รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ นายสุริยา แสงพงค์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว นาย บัญญัติ อินทร์สุวรรณ ผู้อำนวยการสวนสัตว์ดุสิต ดร.บริพัตร ศิริอรุณรัตน์ และทีมงาน ได้เข้าร่วมประชุมและขอเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการประชุมฯ นั้น และเมื่อการประชุมสิ้นสุดลง ประธานสมาคมฯ ได้ประกาศให้ทราบว่าประเทศไทยได้รับคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพการประชุมใหญ่และ ประชุมวิชาการของสมาคมฯ ในปี 2018 (2561) อย่างเป็นทางการ นับเป็นข่าวดีกับชาวไทย ซึ่งสร้างความปลื้มปิติให้กับทีมงานองค์การสวนสัตว์เป็นอย่างยิ่ง
 
          สมาคมสวนสัตว์และอควอเรี่ยมโลก World Association for Zoos and Aquariums (WAZA) เป็นองค์การระดับโลกที่มีสมาชิกเป็นสวนสัตว์และอควอเรี่ยมชั้นนำของโลก เป็นที่ชุมนุมของสัตวแพทย์ นักวิชาการและผู้บริหารสูงสุดของสวนสัตว์ชั้นนำทั่วโลกที่เป็นสมาชิกสวนสัตว์จากทั่วโลกเพื่อจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือความเป็นหนึ่งเดียว เพื่อการอนุรักษ์ ( United for Conservation )
 
          WAZA เดิมใช้ชื่อ International Union of Directors of Zoological Gardens ( IUDZG ) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1935 ที่บาเซิล สวิตเซอร์แลนด์ และยุติบทบาทลงในระหว่างช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 จนถึงปี 1964 ที่ รอทเธอร์ดัม โดยกลุ่มของผู้อำนวยการสวนสัตว์จากกลุ่มพันธมิตร ต่อมาปี 2000 IUDZG ได้เปลี่ยนชื่อเป็น WAZA เพื่อความเป็นสถาบันที่ทันสมัยและปฏิบัติงานในระดับโลก ปัจจุบันมีสวนสัตว์และอควอเรี่ยมชั้นนำกว่า 300 แห่งทั่วโลก เป็นสมาชิกของสถาบันแห่งนี้ มีเครือข่ายในการปฏิบัติงานร่วมกัน 1,200 องค์กร ทั่วโลก
 
          การ ที่สวนสัตว์ใดๆ จะเป็นสมาชิกของ WAZA ได้นั้นจะต้องเป็นสวนสัตว์ที่มีการบริหารที่ได้คุณภาพมาตรฐาน และมีความเป็นสากลมีการจดทะเบียนที่ถูกต้องตามกฎหมายภายใต้เงื่อนไข จริยธรรม คุณธรรม และได้ยอมรับจากสมาชิกเดิมก่อนโดยไม่มีผู้ใดคัดค้าน โดยสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเป็นสวนสัตว์ แห่งแรกที่ได้เป็นสมาชิกของสมาคมสวนสัตว์โลกแห่งแรกของอาเซียน และสวนสัตว์อื่นๆในสังกัดองค์การสวนสัตว์ ได้รับเข้าเป็นสมาชิกตามมาอีก 4 แห่งด้วยกันคือ สวนสัตว์ ดุสิต สวนสัตว์เชียงใหม่ สวนสัตว์นครราชสีมา และ สวนสัตว์สงขลา อย่างไรก็ตามองค์การสวนสัตว์มีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับสวนสัตว์ไทยสู่ มาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง
 
องค์การสวนสัตว์ มีเวลาสี่ปีเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะทำให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมระดับโลกอย่างเต็มภาคภูมิ