โครงการอนุรักษ์ละมั่งสายพันธุ์ไทย (Siamese Eld’s deer) และฟื้นฟูประชากรละมั่งสายพันธุ์พม่า (Thamin Eld’s deer) คืนสู่พื้นที่ธรรมชาติ

ละมั่งสายพันธุ์ไทยและ พม่า ถูกจัดอยู่หนึ่งใน 15 ชนิดสัตว์ป่า สงวนของประเทศไทย ปัจจุบันประชากรละมั่งในไทยถูกคุกคามจนหมดไปจากแหล่งอาศัยในธรรมชาติ โดยเฉพาะละมั่งสายพันธุ์ ไทยที่มีเหลือเพียง 2 กลุ่มประชากรที่ สวนสัตว์ดุสิต และสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า บางละมุงเท่านั้น จึงต้องมีการเพาะขยายพันธุ์ละมั่งในสภาพการเพาะเลี้ยงนอกถิ่นอาศัยเพื่อให้สามารถเพิ่มจำนวนประชากรละมั่งทั้งสองชนิดย่อยได้และคงความหลากหลายทางพันธุกรรมอย่างยั่งยืนเอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ คลิก