รายงานผู้เข้าชมสวนสัตว์ ปี 2557 - 2558

สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่เอกสารแนบด้านล่างเอกสารแนบ ดาวน์โหลด
สรุปจำนวนผู้เข้าชมสวนสัตว์กันยายน2558 คลิก
สรุปจำนวนผู้เข้าชมสวนสัตว์สิงหาคม2558 คลิก
สรุปจำนวนผู้เข้าชมสวนสัตว์กรกฎาคม2558 คลิก
สรุปจำนวนผู้เข้าชมสวนสัตว์มิถุนายน2558 คลิก
สรุปจำนวนผู้เข้าชมสวนสัตว์พฤษภาคม2558 คลิก
สรุปจำนวนผู้เข้าชมสวนสัตว์เมษายน2558 คลิก
สรุปจำนวนผู้เข้าชมสวนสัตว์มีนาคม2558 คลิก
สรุปจำนวนผู้เข้าชมสวนสัตว์กุมภาพันธ์2558 คลิก
สรุปจำนวนผู้เข้าชมสวนสัตว์มกราคม2558 คลิก
สรุปจำนวนผู้เข้าชมสวนสัตว์ธันวาคม2557 คลิก
สรุปจำนวนผู้เข้าชมสวนสัตว์พฤศจิกายน2557 คลิก
สรุปจำนวนผู้เข้าชมสวนสัตว์ตุลาคม2557 คลิก