ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่เดือนเมษายน - มิถุนายน 2560

                         ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่เดือนเมษายน 2560 - มิถุนายน 2560 (ตามเอกสารแนบ)


เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (ไตรมาสที่ 3) คลิก