หมาใน/Asian Wild Dog, Dhole (Cuon alpinus)

สิ่งที่น่าสนใจ :

รูปร่างคล้ายสุนัขบ้าน มีลำตัวค่อนข้างยาว มีสีน้ำตาลแกมแดง บริเวณไหล่ไม่มีลักษณะหลังอานอย่างหมาจิ้งจอก แก้มขาว คาง คอ และอกเป็นสีขาวเหลือง หูเล็ก หางเป็นพวงสวยงามมีสีเข้ม ขามีสีเข้ม ลักษณะใบหน้าต่างจากสุนัขทั่วไปในสกุล Canis ตัวเมียมีเต้านม 12–14 เต้า จัดเป็นสัตว์ที่หายาก

ถิ่นอาศัย :

พบในเอเชียใต้ลงไปจนถึงอินโดนีเซีย ในไทยพบในป่าอนุรักษ์ เช่นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

อาหาร :

กวางป่า เก้ง กระจง หมูป่า และสัตว์อื่นๆ

พฤติกรรม :

อยู่รวมกันเป็นฝูงและช่วยกันล่าเหยื่อ เช่น อีเก้ง กวาง และสัตว์เล็ก ๆ ถ้าหาสัตว์อื่นกินไม่ได้แม้แต่เสือ หมีกระทิงก็ล่ากิน เห่าหอนเหมือนสุนัขบ้าน

สถานภาพปัจจุบัน :

เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พุทธศักราช 2535

อื่นๆ :

สัตว์ป่าคุ้มครอง

อนุกรมวิธาน

CLASS : Mammalia

ORDER : Carnivora

FAMILY : Canidae

GENUS : Cuon

SPECIES : Cuon alpinus

สถานะภาพทางการอนุรักษ์ : สัตว์ป่าคุ้มครอง

อายุเฉลี่ย :

อายุยืนประมาณ 15 ปี

วัยเจริญพันธุ์ :

อายุประมาณ 2 ปีจึงผสมพันธุ์ได้ ตั้งท้องนานประมาณ 2 เดือน ออกลูกครั้งละ 4–6 ตัว บางครั้งถึง 11 ตัว

ขนาดและน้ำหนัก :

ความยาวของลําตัว 80 – 90 ซ.ม. หางยาว 30 – 34 ซม.

ข้อมูลอ้างอิง :

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ชม :


แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2564

a